İran Kürtçe Televizyon açıyor
İran Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü İzzetullah Zergami "Seher" adında Kürtçe televizyonunun kısa bir dönem içinde açılacağını duyurdu.
Davutoğlu: PYD, Esad’a Yanaşıp Rojava’yı Yaktı
Başbakan Ahmet Davutoğlu,"PYD Esad'la işbirliği yapıp diğer Kürt grupları bölgeden çıkardı. ÖSO ile birlikte olsalardı örgüt yer edinemezdi." dedi.
Kısa-orta-uzun vadede AZADÎ Hareketi ve Kürdistan’ın geleceği–I
Azadî kısa vadede sadece kendi yenisini oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda gerek dindar kesim ve gerekse de mevcut Kürdistan siyasetine daha demokratik, hoşgörülü ve aklı selim bir anlayış getirmiş oldu.
Siyasetin Dili ve Hz. Zerdeşt

Siyasetin Dili ve Hz. Zerdeşt

21 Mayıs 2011 Cumartesi 23:37
[Sıdkı ZİLAN] Kürdlere tabii haklarını vermemek için Hz. Zerdeşt’ten medet ummak beyhudedir.

Siyasetin Dili ve Zerdeşt / Sıdkı Zilan

Müslümanlar, 124 bin peygamberin dünyaya geldiğine inanırlar. Kur'an'da 25 kişinin ismi zikredilir. İki veya üç kişinin ismi ise ihtilaflıdır.

Kur'an'da ismi geçen Adem, Nuh vs hariç, genelde beni İsrail peygamberleri (Musa, İsa da dahil) üzerinde durulur. Anlayacağınız, 124 bin peygambere inanan Müslümanlar, 123 bin 975 peygamberin ismini bilmiyorlar.

Dünya tarihine baktığımızda, peygamber olması muhtemel kişilerin başında Zerdeşt-Zerdüşt, Buda-Budha ve Eflatun gelir. Özellikle Zerdeşt ve Budha'nın ilhama mazhar olması, inzivaya çekilmesi, Zerdeşt'in Musa'dan ve Hz. Muhammed (SAV)'den fazla süre dağda-mağarada kalması, kendisine gelen ilham-vahiyleri yazması ve bunların günümüze kadar gelmesi de gösteriyor ki bu iddia yabana atılır gibi değildir.

Zerdüştlükte hak-batıl, doğru-yanlış mefhumu; aydınlık ve karanlık olarak tasvir edilmiştir. Zerdüştlerin bunu mecazi değil de ateşe ve geceye indirgemesi ise ayrı bir meseledir. Zaten biz Müslümanlar; Hz. Musa ve Hz. İsa'nın öğretisi olan Tevrat ve İncil'in de lafzen ve manen tahrif edildiğine inanıyoruz. Büyük ihtimalle Hz. Zerdeştin öğretisi de sonraları lafzen ve manen kısmen de olsa tahrife uğramıştır. Çünkü, bugünkü Tevrat ve İncil'de de tahrif olmamış bölümlerin olduğu (İsa'nın dağ vaazı gibi) aşikardır.

Önemli bir vakıa da şudur; Kur'an'da Yahudi ve Hıristiyanların ehli kitap olduğu sarih olarak zikredilir. Mefhumu muhalifinden ehli kitabın bu ikisinden ibaret olduğunu söylemek zordur. Mecusi kelimesi de Kur'an'da geçer.

Müslüman Araplar ve diğerleri İran'daki Zerdüştlere-Mecusilere ehli kitap muamelesi yapmışlardır. Tıpkı Hindistan'daki Budistlere yapılan muamele gibi.

Tüm bunlar bir yana, din, dil, etnik köken, sınıf, cinsiyet vs gibi sınıflandırmalar-adlandırmalarla birilerini tahkir, tezyif etmek İslam'a, adalete, vicdana, hukuka aykırıdır. Zerdüştlük, Yezidilik, Alevilik, Dürzilik, Nusayrilik, Ermenilik, Kürtlük, Türklük, Cingenelik üzerinden birisini kötülemek ahlaki değildir. Sosyalizm, sağcılık, solculuk üzerinden vurmak da öyle.  İlericilik-gericilik, laiklik, dincilik üzerinden vurmak da öyle.

Gelelim bizim meseleye. Erdoğan ve kısmen İslami basın PKK ve BDP'yi, Sivil Cuma meselesini, Öcalan ve Apocuların Zerdüşt hayranlığı üzerinden tartışmaktadır. Oysa bu ahlaki değildir.

Bizim muhatabımızdan talep edeceğimiz doğru tavır, hukuka uyması ve bizim hukukumuza riayet etmesidir. PKK veya Öcalan'ın bizi ilgilendiren yönü solculuğu, Yezidiliği, Mecusiliği vs değil, objektif olarak eylemlerinin hukuka uyguınluğu-uygunsuzluğudur. Bu kural Erdoğan için de geçerlidir. Biri Müslüman diye hukuka aykırı eylem yapamıyacağı gibi, Müslüman olmayan da bu özgürlüğe sahip değildir.

Zerdüşt olmadığı, Yezidi olmadığı halde dünyayı kan gölüne çeviren Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar bir hayli fazladır.  Dünya tarihi kan ve gözyaşı tarihidir. Keza İslam tarihi de öyle. Elan bile Müslümanlar arası kardeş kavgası Afganistan, Pakistan, Irak ve İslam coğrafyası sathında devam etmektedir. PKK'yi belden aşağı bu zikrettiğimiz söylem ile vurmaya çalışan bir kısım Kürd İslamcılar da Müslümanlar arası kardeş kavgasını, Kürdler arası kardeş kavgasını haklı-haksız yapmışlardır.

Faraza PKK'lilerin yüzde yüzü Zerdüşti, Yezidi de olsa hukuklarına riayet etmek, taleplerinin hukukiliğini gözetmek durumundayız. Türkiye vatandaşı Zerdüştiler hakka sahip değil mi, Yezidiler hakka sahip değil mi?

Kimin neye inanacağı, inandığı değil, ne yaptığı ve bunun hukukiliği önemlidir. Hukuk da birdir; ilahi, tabii hukuktan bahsediyoruz. Herkesin yaşama, kendini ifade etme, istediği gibi düşünme ve eylemde bulunma hakkı vardır. Bunun sınırı, başkasının hukukunun başladığı çizgidir. Konuş, başkasını rahatsız etmemek şartıyla, başkasının malına, canına zarar vermemek şartıyla eylem özgürlüğü.

Kürdlere tabii haklarını vermemek için Hz. Zerdeşt'ten medet ummak beyhudedir. Hz. Zerdeşt'e göre de, Hz. Muhammed (SAV)'e göre de Kürdlerin özgürlüğü ilahi teminat altındadır. Kürdlerin canı, malı, toprağı, namusu ilahi teminat altındadır. Bu masuniyeti çiğneyen Türkiye Cumhuriyeti devletidir, hükümetidir.  

-------------------------------------------------------

Zerdüştçülük, Zerdüştilik, sonradan Zerdüştleri küçümsemek için onlara Mecusi denmiştir. Yerel dilde Mazdayasna, dünyanın en eski tektanrıcı dinlerinden biridir. Yaklaşık 3,500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran'da kurulmuştur.M.Ö 600 ve MS 650 yılları arası Pers İmparatorluğu'nun resmi dini olmuştur.İranlıların müslümanlıktan önceki dini olarak bilinir. Günümüzde Zerdüştçülüğe dünya çapında inananların sayısının 250,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Zerdüştçülük, tek tanrı olan Ahura Mazda inanışını öğretir. Zerdüştçülüğün en önemli özelliği, en eski tek tanrılı din olarak kabul edilmesidir. Zerdüştçülüğü dualist bir din olarak alğilayan batılı bilim adamları da olmustur. Bu dinde müminlerin beden öldükten sonra dirilip Ahura Mazda'nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanılır.

Zerdüştçülüğün temelinde iyilik ve kötülükün savaşı yatar. Zerdüşt, yeryüzündeki kavganın tanrının ruhu Spenta Mainyu ile şeytanın ruhu arasında olduğuna inanırdı ve her inananın iyilik için savaşması gerekirdi.

Zerdüşt, Gatalar denen dörtlükler yazmıştır. Bu dörtlükler Avesta denen kutsal kitapta toplanmıştır. Bu yazılar Zerdüşt'ün neye inandığını anlatan tek belgedir. Zerdüştçülükteki şeytan inancı ile batı dinlerindeki melek anlayışı arasında benzerlikler vardır.

Zerdüştçülüğün İslamiyet'in İran'da yayılmasına kadar genişlemeye devam etmiştir. MS 600 civarında Müslümanlarin Pers (İran) topraklarını ele geçirmesinden sonra islamiyete geçmişlerdir. çok az sayıda zerdüşt kalmıştır.

(Kaynak: wikipedia.org)

--------------------------------------

Kur'an-ı Kerim'de ise Mecusilik, Mekke ve Medine'de bulunan dini guruplar içerisindeki müşriklerden istisna edilerek; Yahudilik, Hıristiyanlık ve Sabii'lik gibi "Samî/Semavi/İlahî" dinler arasında sayılmaktadır.  

[ Cengiz Duman, Araştırmacı-Yazar ]

------------------------------------

Gerçek şu ki, felsefe yeryüzünde Kürtler'in ataları ile başlar ve ilk filozof da Zerdeşt'tir.

[ Mihemed RONAHÎ ] 

http://www.haberdiyarbakir.com/news_detail.php?id=16342

Diğer Haberler

Diğer Haber Başlıkları
29 Eylül 2014 Pazartesi 19:50
28 Eylül 2014 Pazar 13:00
27 Eylül 2014 Cumartesi 12:54
27 Eylül 2014 Cumartesi 12:28
26 Eylül 2014 Cuma 11:16
25 Eylül 2014 Perşembe 07:15
25 Eylül 2014 Perşembe 00:14
24 Eylül 2014 Çarşamba 11:58
23 Eylül 2014 Salı 22:32
23 Eylül 2014 Salı 21:09